Tiếp tục cập nhật tiến độ dự án Thủy điện Đăk Di tháng 8/2020

Dự án Thủy điện Đăk Di do Tập đoàn Nam Tiến Lào Cai đầu tư đang được Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Phát Triển Điện Cửu Long khẩn trương thi công nhằm để đạt kế hoạch hoàn thành theo dự kiến.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Khu điều hành ban quản lý dự án


Đường công vụ lên Tháp Đăk Di 1 


Thi công đường công vụ lên tháp điều áp dự án thủy điện Đăk Di 2


Trạm sản xuất bê tông tươi (hình 1)


Trạm sản xuất bê tông tươi (hình 2)


Giải phóng mặt bằng vai phải đập 2


Thi công hầm dẫn nước (hình 1)


Thi công hầm dẫn nước (hình 2)


Thi công hầm dẫn nước (hình 3)


Thi công hầm dẫn nước (hình 4)


Thi công hầm dẫn nước (hình 5)


Thi công đập dâng nước (hình 1)


Thi công đập dâng nước nước (hình 2)