Tập đoàn Nam Tiến tài trợ gần 1.700 tấn xi măng xây dựng Chương trình Nông Thôn Mới huyện Bát Xát

Đáp ứng lời kêu gọi của UBND huyện Bát Xát, Tập đoàn Nam Tiến đã ủng hộ gần 1.700 tấn xi măng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng để góp phần xây dựng Chương trình Nông Thôn Mới (NTM), giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2020 – 2025.

Tập đoàn Nam Tiến góp phần san sẻ khó khăn cho địa phương

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã được huyện Bát Xát triển khai thực hiện 13 năm. Tuy đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng đến đầu năm 2021, huyện Bát Xát vẫn còn là 1 trong 4 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, đời sống của nhân dân tại nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì lẽ đó, Bát Xát vẫn rất cần những tấm lòng, những cánh tay đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong địa bàn tỉnh để giảm nghèo.

Tu Thien Nam Tien Group 9
Những chuyến xe chở đầy xi măng dành cho huyện Bát Xát

Đáp ứng lời kêu gọi của UBND huyện Bát Xát theo công văn số 2339/UBND-TCKH, Tập đoàn Nam Tiến đã nhiệt tình ủng hộ gần 1.700 tấn xi măng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Nghĩa cử này đã góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025 bao gồm: xây mới, cải tạo nhà ở và các công trình phụ trợ cho người nghèo tại 17 xã; xây dựng và nâng cấp các tuyến đường liên xã…

Tu Thien Nam Tien Group 14
Những con người Nam Tiến không ngại khó khăn chung tay vì cộng đồng

Doanh nghiệp vì cộng đồng

Trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua đại dịch Covid và những biến động về kinh tế, Tập đoàn Nam Tiến vẫn không ngừng các nỗ lực để triển khai hiện các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội.

Có thể tự hào khi nói rằng Nam Tiến là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động góp phần dựng xây quê hương đất nước. Chúng tôi đã tham gia rất nhiều chương trình như: đóng góp vào quỹ phòng chống dịch Covid cho tỉnh Lào Cai 500 triệu đồng, huyện Văn Bàn 100 triệu đồng; Ủng hộ 5.000 Bộ Kít Test Covid 19 tương đương số tiền trên 400 triệu đồng cho Huyện ủy Bát Xát; Ủng hộ 15.000 Bộ Kít Test Covid 19 tương đương số tiền trên 1,2 tỷ đồng cho Sở Y tế Lào Cai; Ủng hộ chương trình “ Sóng và máy tính cho trẻ em” 210 triệu đồng. Ngoài ra Tập đoàn còn thực hiện các hoạt động truyền thống hàng năm như: Chương trình “mang áo ấm về vùng cao”, xây trường học cho trẻ em vùng cao; ủng hộ vào chương trình xóa nhà tạm…

 

Tu Thien Nam Tien Group 11
Ông Nguyễn Duy Thái – thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc đại diện Tập đoàn Nam Tiến trao tặng 210 triệu cho UB MTTQ tỉnh Lào Cai
Tu Thien Nam Tien Group 12
Nam Tiến ủng hộ 100 triệu phòng chống Covid cho huyện Văn Bàn, Lào Cai
Tu Thien Nam Tien Group 13
Tập đoàn Nam Tiến cùng chương trình Áo Ấm Mang Tết Về Vùng Cao