TẬP ĐOÀN NAM TIẾN

157 Nhạc Sơn – P. Cốc Lếu – TP. Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

0214 3820 967

contact@namtiengroupvn.com

Tập đoàn Nam Tiến

157 Nhạc Sơn – P. Cốc Lếu
    TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
0214 3820 967
contact@namtiengroupvn.com

Công ty thành viên

Công ty CP Phát triển
Năng lượng Minh Lương

157 Nhạc Sơn - P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
0214 3820 967
contact@namtiengroupvn.com

Công ty CP Thủy điện
Leader Nam Tiến

Số A2-04 - Đường D3 - Kè Sông Hồng - P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai -Tỉnh Lào Cai
0214 3 888 816
contact@namtiengroupvn.com

Công ty CP Nha Trang Bay

25-26 Phạm Văn Đồng - P. Vĩnh Hải - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
0258 652 0025
contact@nhatrangbay.net.vn
https://nhatrangbay.net.vn

Công ty CP Đầu tư
& Phát triển Điện Cửu Long

Km 120+800 Quốc lộ 40B - Thôn 3 - Xã Trà Don - Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
02356 502 345
hanhchinhcuulong@gmail.com

Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Phát triển
Năng lượng Minh Lương

157 Nhạc Sơn – P. Cốc Lếu
    Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
0214 3820 967
contact@namtiengroupvn.com

Công ty Cổ phần Thủy điện
Leader Nam Tiến

Số A2-04 - Đường D3 - Kè Sông Hồng -
     P. Cốc Lếu - Tp. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
0214 3 888 816
contact@namtiengroupvn.com

Công ty Cổ phần Nha Trang Bay

25-26 Phạm Văn Đồng - P. Vĩnh Hải - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
0258 652 0025
contact@nhatrangbay.net.vn
https://nhatrangbay.net.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư
& Phát triển Điện Cửu Long

Km 120+800 Quốc lộ 40B - Thôn 3 - Xã Trà Don - Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
02356 502 345
hanhchinhcuulong@gmail.com