Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/namtiengroupvn.com/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 9
  • 123
    aaaa

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh


1. TẦM NHÌN:
Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai hướng đến mục tiêu trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam. Dựa trên nền tảng và tiềm lực sẵn có, tiếp tục phát triển và mở rộng ở các lĩnh vực: Thủy điện, hóa chất, xây dựng và bất động sản – đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng.

2. SỨ MỆNH:
Mang đến sự thịnh vượng cho nhân viên, lấy thành công của doanh nghiệp chia sẻ với cộng đồng, góp phần mang lại một cuộc sống tốt hơn, một ngày mai tươi sáng hơn.

3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
UT TÍN – TÂM HUYẾT – BỀN VỮNG – NHÂN VĂN